Cung cấp các loại dây và cáp hạ thế , trung thế của hãng TAYA 


 

Bình chọn sản phẩm: (4.3 / 1 Bình chọn)